• Điện thoại: 0511 3 768 369
  • Sites:

HTV

Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
HỒNG TRÍ VIỆT
 
CẦN TUYỂN

            1. Trưởng phòng Kỹ thuật: 01 Người                    2. Phó Phòng Kỹ thuật: 01 Người.

         3. Chỉ huy trưởng: 02 Người                                  4. Phó Chỉ huy trưởng: 02 Người.

         5. Kỹ thuật: 04 Người 

     * Yêu cầu: có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có đầy đủ bằng cấp có liên quan đến ngày Xây dựng DD&CN,

ưu tiên đã thi công nhà cao tầng.

     * Mức lương theo thoả thuận

     * Được đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.

         (Không hoàn trả hồ sơ nếu không đạt yêu cầu)

       Hồ sơ nộp tại: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Trí Việt.

      Địa chỉ: 158 Nguyễn Đình Tựu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.    

 

Dự án tiêu biểu