• Điện thoại: 0511 3 768 369
  • Sites:

HTV

Nhân sự

Năng lực nhân sự

Trong quá trình phát triển của mình, Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Trí Việt luôn xác định con người là nhân tố quyết định cho mọi sự thắng lợi và phát triển của công ty. Chính vì định hướng này mà trong những năm qua, công ty đã tập hợp, đào tạo và tuyển dụng được một đội ngũ nhân sự có trình độ và tay nghề cao bao gồm các kỹ sư, cử nhân và công nhân có trình độ bậc cao… đáp ứng ngày càng cao cho sự phát triển của công ty. 

Cán bộ quản lý: 

- Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt được kế thừa chủ yếu nguồn nhân lực chủ chốt từ CN Công ty Đầu Tư TM & DV thuộc Tập Đoàn cialisfrance24.com Than khoán sản Việt Nam và Công ty CP phát triển Hải Giang Group. Ngoài ra công ty còn tổ chức thi sát hạch tuyển dụng thêm một số kỹ sư, cử nhân chuyên nghành có nhiều kinh nghiệm để phục vụ lâu dài cho công ty. Hiện nay, tổng số cán bộ quản lý của công ty là : 50 người.

Đội ngũ công nhân:

- Các đội nhân công chiếm 80% công nhân lành nghề được tuyển chọn qua quá trình thi công và từ các lớp đào tạo công nhân kỹ thuật. Hiện nay, ngoài công nhân kỹ thuật, thợ máy là 30 người, Công ty luôn đảm bảo công việc ổn dịnh cho khoảng 200 người lao động thời vụ thường xuyên tham gia trên các công trường của công ty đang quản lý.

TỔNG HỢP NHÂN SỰ CÔNG TY :

TT
Phân loại 
Tổng số 

 1

 Cán bộ quản lý phòng ban

20

 2

 Cán bộ quản lý kỹ thuật công trường

30

 3

 Cố vấn kỹ thuật

 5

 4

 Công nhân kỹ thuật

 180

 5

 Lao động phổ thông hợp đồng dài hạn

 100

 

 Tổng cộng

335

 

Dự án tiêu biểu