Print this page

Khách sạn SAMDI

 I

Các thông tinh chính

 3

Tên dự án

Khách sạn Samdi

 4

Chủ đầu tư

Công ty TNHH TMDV Miền nam SAMDI

 5

Địa chỉ

203-211 Nguyễn Văn Linh - TP. Đà Nẵng

 1

Tầng hầm

01 tầng hầm

 2

Tầng lầu

20 tầng lầu

 3

Diện tích

1.750 m2

Additional Info

  • Tên dự án: Khách sạn Samdi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDV Miền nam SAMDI
  • Ngày ký hợp đồng: 28/08/2013
  • Địa chỉ: 203-211 Nguyễn Văn Linh - TP. Đà Nẵng