• Điện thoại: 0511 3 768 369
  • Sites:

HTV

Công trình Xưởng đúc

 Tên công trình:  Công trình xưởng đúc 
 Hạng muc:  Xây dựng và lắp đặt cần trục 5T
 Địa chỉ:  Đường số 10 KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH TM&DV lắp máy Miền Nam

Additional Info

  • Tên dự án: Công trình xây dựng Xưởng đúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM&DV lắp máy Miền Nam
  • Ngày ký hợp đồng: 03/10/2014
  • Địa chỉ: Đường số 10 - KCN Hòa Khánh - TP.Đà Nẵng

Dự án tiêu biểu